โ† back

31000000-1000-0000-aa00-00a0a42e6d00
notitle

31000000-1000-0000-aa00-00a0a42e6d00 notitle
Version0
Variantspecified in RFC 4122
urnurn:uuid:31000000-1000-0000-aa00-00a0a42e6d00
Hexdump3100000010000000aa0000a0a42e6d00
Bytes1โ€โ€โ€โโ€โ€โ€ยฌโ€โ€รกรฑ.mโ€
Not an RFC4122 UUID actuallyThe version bits aren't corretly set.
Alternative encoding00000031-0010-0000-aa00-00a0a42e6d00
Alternative encoding00000031-0000-0010-a000-00aa006d2ea4
(would-be) MAC Address00a0a42e6d00
(would-be) is_local bitFalse
(would-be) is_multicast bitFalse
(would-be) MAC ManufacturerOracle
(would-be) MAC Date1998-04-22, deepmac.org, 00a0a4/24
Brother UUID 31000000-1000-0000-8a00-00a0a42e6d00 lulu_larkin82@recodz.com
Links :
UUID registration form :No comments for this UUID. Feel free to fill in the registration form if you know what this UUID is !

None