โ† back

f04717d0-dc29-11d0-b15f-00a0c90f26f8
WINDOWS/msdownld.tmp/ASE000.tmp/ie40.cif:869

f04717d0-dc29-11d0-b15f-00a0c90f26f8 1997-06-03 15:56:27 WINDOWS/msdownld.tmp/ASE000.tmp/ie40.cif:869 microsoft
Version1
Variantspecified in RFC 4122
urnurn:uuid:f04717d0-dc29-11d0-b15f-00a0c90f26f8
Hexdumpf04717d0dc2911d0b15f00a0c90f26f8
Bytesโ‰กGโ—โ•จโ–„)โ‘โ•จโ–’_โ€รกโ•”โ&ยฐ
Clock ID0x315f
Timestamp, RFC1997-06-03 15:56:27
Timestamp, MS2015-08-21 15:56:27
Timestamp, UNIX2384-08-20 15:56:27
Raw hex timestamp0x1d0dc29f04717d0
MAC Address00a0c90f26f8
is_local bitFalse
is_multicast bitFalse
MAC ManufacturerIntelPro, [used on Cisco PIX firewall among others]
UUIDv1timestamp + clock_id + version (1) + node ID (MAC)
MAC Date1998-04-22, deepmac.org, 00a0c9/24
Links :
UUID registration form :79197